23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 6. melléklete

7.11. MELLÉKLET
Hon- és népismeret kerettanterve 1–8. évfolyam számára

Kerettantervek > 7. MELLÉKLET > Hon- és népismeret

Kerettantervek különböző pedagógiai szakaszokra

<< Vissza a kerettantervekhez