51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 13. melléklete

Megjelent a 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 3. mellékleteként
Kiegészítve a 6/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 2. melléklete szerint