51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 11. melléklete

11. MELLÉKLET
Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési-oktatási intézmények számára

Kerettantervek > a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési-oktatási intézmények számára


11.1. – Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára (1-8. évfolyam)

11.2. – Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára (1-8. évfolyam)

11.3. – Kerettanterv a szakiskolák számára
(Korábban "speciális szakiskola" - a megnevezés módosításról a 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet remndelkezik, ugyanezen rendelet a kerettantervek tartalmát azonban nem módosítja.)

<< Vissza a kerettantervekhez